ACCOUNTANT GENERAL'S DEPARTMENT OF MALAYSIA    
 
Home |  FAQ |  Site Map

Thank you for using this page to channel your feedback/complaints.

You may also submit your feedback/complaints through SISPAA JANM. The objective of having this page is for us to respond accordingly to your feedback/complaints regarding our services.

Your feedback/complaints will be acknowledged promptly. 

 

Thank you.

Please provide your feedback

Additional Information:


Tell us about your particulars

 
User account for Public Complaint Management System (SISPAA) ?Declaration:

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosidur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.

Disclaimer:

JANM boleh untuk tidak melayan sebarang aduan yang menggunakan bahasa yang kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan/atau tuduhan tanpa asas.

JANM juga tidak akan campur tangan dalam kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/badan arbitrari/seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan peranan/fungsi agensi kerajaan.